back to home dude

Thây Ma Điên Loạn 5.0

Thây Ma Điên Loạn 5.0

Về Thây Ma Điên Loạn 5.0

Chọn nhân vật của bạn và chiến đấu chống lại mọi người. Bạn có thể chọn nhân vật anh hùng yêu thích của bạn, như Người khổng lồ màu xanh, Siêu Mario hoặc tên xấu xa Freeza từ Viên Ngọc Rồng Z. Dù bạn chọn bất cứ ai, hãy chắc chắn rằng đó là kẻ giỏi nhất.