back to home dude

Thây ma điên loạn 4.0

Thây ma điên loạn 4.0

Về Thây ma điên loạn 4.0

Thế giới đã bị xâm chiếm bởi lũ thây ma điên loạn và những sinh vật xấu xa khác! Công việc của bạn là tiêu diệt tất cả những người dám cản đường bạn. Bạn sẽ chiến đấu một mình hay bạn sẽ hỏi một người bạn của mình cùng tham gia?