back to home dude

Thây ma điên loạn 3.0

Thây ma điên loạn 3.0

về Thây ma điên loạn 3.0

Không có gì ngoài việc các thây ma đang ở quanh bạn và chúng đang xâm chiếm thế giới! Để chống lại cuộc xâm lăng này bạn cần phải mạnh mẽ hơn vào ban ngày! Dùng những khả năng khác nhau của bạn lần lượt và hãy chắc chắn bạn sẽ loại bỏ được tất cả lũ thây ma chỉ với một lần!