back to home dude

Thây Ma Ăn Đôi Tất Của Tôi

Thây Ma Ăn Đôi Tất Của Tôi

Về Thây Ma Ăn Đôi Tất Của Tôi

Cô bé đáng yêu này không có bất kỳ sự quan tâm nào trên thế giới. Kể cả sự nổi dậy của thây ma cũng không thể làm cô bé lung lay hôm nay. Cho đến khi một trong những tên thây ma phiền toán lấy trộm một trong những đôi tất của cô bé. Cô bé rất thích đôi tất đó. Chính vì lẽ đó. Hãy trả thù cho đôi tất đẹp đẽ và tiêu diệt những tên thây ma kia.