back to home dude

Thay đổi: Mở đầu những cuộc chiến tranh đường phố

Thay đổi: Mở đầu  những cuộc chiến tranh đường phố

về Thay đổi: Mở đầu những cuộc chiến tranh đường phố

Trận chiến bắt đầu và kết thúc ở trên đường phố. Chiến đấu theo cách của mình và tìm một nơi an toàn để có thể hạ gục kẻ thù một cách nhanh chóng