back to home dude

Thay đổi diện mạo Ashlynn Ella

Thay đổi diện mạo Ashlynn Ella

về Thay đổi diện mạo Ashlynn Ella

Hôm nay bạn có thể giúp Ashlynn thay đổi phong cách. Giúp cô ấy chọn mỹ phẩm mà cô ấy có thể dùng và cho cô ấy biết cách làm thế nào để dùng chúng. Sau đó hãy giúp cô ấy chọn trang phục và phụ kiện. Những gì cô ấy muốn là trông giống một nàng công chúa. Bạn có thể giúp cô ấy chứ?