back to home dude

Thay đổi 3: Tấn công

Thay đổi 3: Tấn công

về Thay đổi 3: Tấn công

Hãy vào cuộc chiến đấu với những kẻ xấu trong trò chơi hành động này! Hạ gục kẻ thù, tìm chỗ ẩn náu và tìm thêm súng đạn mới! Bạn có thể một mình chống lại kẻ thù không?