back to home dude

Tháp Rapunzel

Tháp Rapunzel

Về Tháp Rapunzel

Rapunzel đang đợi chàng hoàng tử đến. Hãy bắt đầu trèo lên tòa tháp và thu thập những chiếc bàn chải trên đường trèo lên. Những chiếc bàn chải này có thể giúp bạn trong cuộc hành trình. Nhưng hãy tránh những chiếc vương miện và những con thú hoang dã. Hãy cố gắng hết mình và cứu Rapunzel nhé!