back to home dude

Tháp phòng vệ

Tháp phòng vệ

về Tháp phòng vệ

Hãy sắp xếp những toà tháp để những con quái vật không ra được lối thoát.