back to home dude

Tháp Mahjong

Tháp Mahjong

về Tháp Mahjong

Hãy nhấp vào 2 hay nhiều những viên đá cùng màu để lấy chúng ra sao cho không còn viên đá nào trong sân chơi.