back to home dude

Tháp chặn xe 2

Tháp chặn xe 2

về Tháp chặn xe 2

Hãy ngăn không cho các xe đi tới cuối con đường. Ngăn chúng lại, xây câc toà tháp và bắn chúng ra khỏi đường.