back to home dude

Tháp chặn bóng bay2

Tháp chặn bóng bay2

về Tháp chặn bóng bay2

Hãy ngăn những quả bóng bay bay ra ngoài bằng cách xây những toà tháp đặc biệt.