back to home dude

Tháp bảo vệ trực tuyến

Tháp bảo vệ trực tuyến

Về Tháp bảo vệ trực tuyến

Bảo vệ ngọn nũi tại trò chơi Tháp bảo vệ trực tuyến! Xây dựng tháp bắn cung tên và quân lính để tấn công những con quái vật đang xâm lược. Tháp bom sẽ giúp bạn bắn nổ một nhóm kẻ thù và tòa tháp đá sẽ giúp làm chậm chúng lại. Đừng quên nâng cấp tòa tháp của bạn và cây công nghệ!