back to home dude

Thành phố trượt ván

Thành phố trượt ván

về Thành phố trượt ván

Hãy lên ván trượt và trượt trong các công viên. Bạn phải trình diễn các thủ thuật khác nhau và hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Bạn có thể phá vỡ kỉ lục.