back to home dude

Thành Phố Tội Phạm 3D

Thành Phố Tội Phạm 3D

Về Thành Phố Tội Phạm 3D

Di chuyển qua thành phố và bắn tất cả những người xấu trước khi chúng có cơ hội tiêu diệt bạn. Bạn sẽ phải tìm được tất cả chúng và nhanh chóng tiêu diệt chúng. Bạn có thể nhảy qua những bức tường và lên mái nhà, và bạn thậm chí còn có thể cướp một chiếc xe và lái nó đi. Bạn có thể bắn tất cả kẻ thù trước khi chúng tiêu diệt bạn không? Chúc bạn may mắn!