Thể loại thấp hơn

Thành phố sử thi Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi thành phố sử thi hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Những trò chơi thành phố sử thi khác nhau, ví dụ như Người xây dựng thành phố 2 & Thành Phố Lịch Sử 1. Trong các trò chơi này bạn xây dựng thành phố của riêng bạn. Hãy làm sao cho tất cả các quy định như các tòa nhà và điện luôn sẵn sàng, để mọi người có thể sống trong thành phố của bạn.
Kỹ năng

Gửi phản hồi