back to home dude

Thành phố Rồng

Thành phố Rồng

Về Thành phố Rồng

Tạo một Thành phố Rồng của riêng bạn và cố gắng đêm nhiều loài khác nhau về thành phố của bạn! Chọn những con rồng mạnh nhất để gia nhập đội của bạn và chiến đấu với những người chơi khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể thu thập được tất cả chúng không?

Tải về

Thành phố Rồng