back to home dude

Thành phố Pillow

Thành phố Pillow

Về Thành phố Pillow

Thành phố Pillow đang bị tấn công bởi một bầy thây ma! Hãy nhập vai Hiro và bắt đầu một cuộc hành trình để tìm cô em gái của bạn. Phối hợp với những người sống sót khác, tìm những vũ khí mạnh hơn và tiêu diệt nhiều thây ma nhất có thể!