back to home dude

Thằn lằn Lenny trên sa mạc

Thằn lằn Lenny trên sa mạc

về Thằn lằn Lenny trên sa mạc

Bạn sẽ là thằn lằn Lenny và ăn thật nhiều côn trùng. Hãy coi chừng những con ong bởi chúng sẽ đốt bạn và làm lưỡi bạn nhỏ đi tạm thời.