back to home dude

Thám tử thời trang

Thám tử thời trang

về Thám tử thời trang

Tìm tất cả các vật thể từ trong danh sách bên trái và tim ra cách giải quyết cho trò chơi. Nhấp vào vật thể khi bạn thấy. Bạn cũng có thể sử dụng các manh mối.