back to home dude

Thám tử kim cương

Thám tử kim cương

về Thám tử kim cương

Cố gắng để tạo thành những bộ bằng cách nhấn vào viên kim cương cùng màu. Sau đó nhấn OK để làm cho chúng biến mất.