back to home dude

Thám tử Conrad

Thám tử Conrad

về Thám tử Conrad

Bạn sẽ là thám tử Conrad và giải vụ án bí ẩn. Hãy vượt qua các phòng với các thử thách khác nhau. Để lên cửa tiếp, bạn phải đi trên tường, đột nhiên biến mất hoặc điền đúng mã.