back to home dude

Thảm họa thời đồ đá

Thảm họa thời đồ đá

Về Thảm họa thời đồ đá

Nhảy lên con khủng long bay của bạn và chống lại con ngựa chiến của kẻ thù! Sử dụng la de của bạn để tiêu diệt những kẻ thù và kích hoạt tấn công đặc biệt khi bạn thật sự gặp khó khăn! Nhặt năng lượng để trở nên lớn mạnh hơn!