back to home dude

Thảm họa sẽ xảy ra 4

Thảm họa sẽ xảy ra 4

về Thảm họa sẽ xảy ra 4

Những quả trứng khủng long này không ngừng tăng số lượng. Giờ đã có quá nhiều. Chính vì vậy Chúa đã quyết định ra tay giải quyết. Dùng những năng lực thiên nhiên để tiêu hủy tất cả số trứng. Vượt qua tất cả những màn chơi và dọn sạch đống trứng ra khỏi hành tinh. Bởi vì bạn biết rằng thảm họa sẽ xảy ra!