back to home dude

Thảm họa Chernobyl

Thảm họa Chernobyl

về Thảm họa Chernobyl

Bạn bị mắc kẹt trong một tòa nhà cũ kỹ ở giữa Chernobyl! Nhiệm vụ của bạn là khám phá xung quanh và tìm cách thoát ra khỏi đống đổ nát này!