back to home dude

Thám hiểm Inca

Thám hiểm Inca

về Thám hiểm Inca

Loại bỏ bong bóng bằng cách kết hợp ba hoặc nhiều hơn các bóng cùng màu.