back to home dude

Thách thức cùng chiếc hộp

Thách thức cùng chiếc hộp

Về Thách thức cùng chiếc hộp

"Thử thách cùng chiếc hộp" là một game vui mà bạn phải căn chiếc hộp tới đúng kích cỡ cho trước. Nhấn giữ chuột vào chiếc hộp để tăng kích thước và nhả ra để dừng lại. Khối hình sẽ rơi xuống. Hãy chắc chắn rằng chiếc hộp vừa khít với chỗ trống bên dưới. nếu chiếc hộp qúa nhỏ