back to home dude

Thách thức Adrenaline

Thách thức Adrenaline

về Thách thức Adrenaline

Lấy các quả bóng màu xanh lá cây khi bạn đi qua (kết thúc với cái có chữ E trên đó)và tiếp tục cấp độ tiếp theo. Hãy chắc chắn rằng bạn không rơi khỏi xe đạp của bạn hoặc đụng bất cứ điều gì.