back to home dude

Thả sâu

Thả sâu

về Thả sâu

Hãy thả thật nhiều sâu vào đồ ăn, những hãy coi chừng kẻ thù.