back to home dude

Thả kim cương 2

Thả kim cương 2

về Thả kim cương 2

Hãy kết hợp ít nhất 3 viên kim cương và kiếm tiền. Bạn có thể lên được cửa tiếp bằng cách làm đầy két sắt bằng những đồng xu.