back to home dude

Thả bóng

Thả bóng

về Thả bóng

Hãy nhắm kĩ và đưa bóng vào lưới. Mỗi cửa sẽ có những cách khác nhau để bạn kiếm thêm điểm. Liệu bạn có thể giành được tất cả các sao trong trò chơi này?