back to home dude

Tetroid 2

Tetroid 2

Về Tetroid 2

Tetris là một trò chơi cổ điển. Trong phiên bản Giáng Sinh này, bạn sẽ phải đặt những viên gạch lên tấm bảng. Điều đó thật tiện lợi. Đặt chúng theo cách mà bạn muốn. Nào, hãy tiến lên nào. Chúng không làm gì hại bạn đâu.