back to home dude

Tetroid

Tetroid

về Tetroid

Tetris là một trò chơi hiện đại. Bạn phải di chuyển những hình khối ở phía dưới trong trò chơi. Bạn là người lựa chọn sẽ đặt những hình khối đó ở đâu. Hãy di chuyển hết chúng thành hàng ngang và bạn được điểm khi hàng ngang biến mất. Chơi và cố gắng lấy số điểm cao nhất nhé!