back to home dude

Tesla Defense

Tesla Defense

về Tesla Defense

Diệt sạch những kẻ thù của bạn với năng lượng điện của truyền thuyết Tesla! Nhấp vào những kẻ thù của bạn để đánh vào họ và xây những tòa tháp để tăng cường phòng thủ của bạn.