back to home dude

Tesla: cuộc chiến hiện hành

Tesla: cuộc chiến hiện hành

về Tesla: cuộc chiến hiện hành

Tìm đường về đích. Để đạt được điều đó bạn cần phải đi qua một con đường đầy kẻ thù. Chúng muốn bắn vào bạn và giết bạn. Chọn con đường bên phải, vì vậy bạn có thể bắn vào mọi kẻ thù và bạn sẽ về đích một cách an toàn.