back to home dude

Terrorist Trash Talk

Terrorist Trash Talk

về Terrorist Trash Talk

Loại trừ những tên khủng bố và giải cứu con tin. Lấy những gói chữ thập đỏ cho sức khỏe của chính bạn và tải lại vũ khí kịp lúc.