back to home dude

Territory War 1

Territory War 1

về Territory War 1

tự tạo cho mình một đội riêng và chọn loại vũ khí mà bạn muốn sử dụng. Sau đó đánh bại kẻ thù phía bên kia lãnh thổ.