back to home dude

Terrain Sniper

Terrain Sniper

Về Terrain Sniper

Bạn đang ở trên một tòa nhà cao. Nhưng bạn ở đó với một lý do. Bạn là một tay bắn tỉa và bạn phải tiêu diệt bất cứ ai tiến lại gần bạn. Khoảng cách bạn bắn trúng càng xa, số điểm của bạn càng cao. Có cả những tay bắn tỉa ở những tòa nhà khác. Bạn sẽ đánh bại họ từ xa chứ?