back to home dude

Tequila Zombies 2

Tequila Zombies 2

về Tequila Zombies 2

chọn lựa nhân vật mà bạn muốn vào vai và sống sót càng lâu càng tốt! Cắt những con ma này thành từng mảnh nhỏ và tìm ra khẩu súng! Tốt hơn là bạn nên tiêu hủy chúng từ xa!