back to home dude

TenTrix

TenTrix

về TenTrix

Những khối vuông không ngừng xuất hiện. Bạn phải sắp xếp chúng theo một cách chiến thuật nhất có thể. Hãy tạo nên các hàng ngang càng nhanh càng tốt, vì các khối trong cùng một hàng sẽ biến mất. Đó chính là cách bạn tạo nên chỗ trống cho các khối mới và số điểm của bạn sẽ tăng lên.