back to home dude

Tentacle Wars

Tentacle Wars

về Tentacle Wars

Hãy chinh phục tất cả những nốt bằng cách kéo những xúc tu giữa chúng sao cho đồng đội của bạn không rơi vào tay kẻ thù.