back to home dude

Tên trộm vụng về

Tên trộm vụng về

Về Tên trộm vụng về

Hãy giúp tên trộm vụng về cướp lại viên kim cương bị đánh cắp ở viện bảo tàng. Bạn phải nhấn vào các vật khác nhau để dùng chúng và tìm đường vượt qua các vật cản.