back to home dude

Tên trộm siêu đẳng

Tên trộm siêu đẳng

Về Tên trộm siêu đẳng

Tên trộm siêu đằng là trò chơi nhảy truyền thống vui nhộn. Bạn có thể giữ chàng trai nhỏ bé trên không trung đủ lâu để giúp chàng ta sang một khu mới không? Hãy chắc chắn rằng bạn không đánh vào hai bên cột trụ