back to home dude

Tên trộm không may mắn

Tên trộm không may mắn

về Tên trộm không may mắn

Hãy cố gắng trốn thoát khỏi những lăng mộ và mang theo thật nhiều báu vật. Bạn có thể dùng tiền lấy trộm được để mua những gói nâng cấp. Liệu bạn có thể hianf thành các cửa?