back to home dude

Tên trộm cẩn thận

Tên trộm cẩn thận

về Tên trộm cẩn thận

Bạn là một tên trộm rất cẩn thận với một danh sách những thứ cần lấy. Hãy đột nhập vào nhà và thu nhặt tất cả đồ đạc.