back to home dude

Tên phù thủy

Tên phù thủy

về Tên phù thủy

Kevin thức dậy và phát hiện ra khuôn mặt của mình đã bị đánh cắp! Lần theo tên phù thủy xấu xa qua những ngục tối và cố gắng đuổi kịp hắn. Bạn có thể đọc đúng những câu thần chú và tiêu diệt tất cả những sinh vật ma quỷ trên đường đi?