back to home dude

Tên lửa kim cương

Tên lửa kim cương

về Tên lửa kim cương

hãy đạt được số điểm cao nhất bằng cách bay càng cao càng tốt! Tên lửa này sử dụng những viên kim cương như xăng dầu, vì thế bạn hãy cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt! Tránh tất cả những chướng ngại vật và cảnh giác với mật nước đang dâng!