back to home dude

Temple Glider

Temple Glider

về Temple Glider

Cố gắng trốn thoát khỏi ngôi đền cổ xưa Ai Cập. Bay qua các chướng ngại vật để được nhiều điểm hơn và cẩn thận để không bị rơi vào bẫy!