back to home dude

Temp Ninja

Temp Ninja

về Temp Ninja

Hãy giúp cho chú Ninja này đi qua những cấp độ khác nhau. Sử dụng những bước nhảy qua tường của chú ta và cố gắng thu thập tất cả những tách trà để mở khóa cho những nhân vật mới! Khi bạn đương đầu với những thử thách đặc biệt, bạn có thể chiến thắng thời gian của chính mình ở mỗi cấp độ!