back to home dude

Teddy Bear Zombies

Teddy Bear Zombies

Về Teddy Bear Zombies

bằng mọi giá để sống còn! Nhặt những vũ khí khác nhau và tiêu hủy bất kỳ những con ma quái vật nào đang cố gắng tấn công bạn! Khi bạn thực hiện càng tốt, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!